01
اکتبر

پایان پروژه تجهیز و نوسازی مراکز تماس تهران و بابل

شرکت پارس مانی ایستا توانست با زمانبندی دقیق و فشرده تجهیز مراکز تماس را در کمترین زمان به پایان رساند.

Read More