۰۸
خرداد

افتتاحیه پروژه دیتاسنتر سایت ام تی ان تهران غرب فاز ۱

شرکت فنی مهندسی پارس مانی ایستا با به پایان رساندن موفق پروژه دیتاسنتر سایت ام تی ان تهران غرب فاز 1 گام بزرگی در خدمات اقتصادی دیجیتالی را انجام داده است.

این پروژه با ظرفیت ایجاد 407 رک دیتاسنتر و با بیش از هزار و صد میلیارد تومان یکی از بزرگترین دیتاسنترهای ایران میباشد.