Appreciation

دریافت لوحهای تقدیر Best DC Delivery Partner و Best Innovation Award از شرکت هواوی
شرکت پارس مانی ایستا مفتخر به دریافت لوحهای تقدیر Best DC Delivery Partner و Best Innovation Award از شرکت هواوی در کنفرانسهای 2017Huaweii Iran Core Partner Convention و 2018 Middle East Core Partner Convention گردیده است. این جوایز به پاس تجربیات موفق این مجموعه در راستای طراحی و اجرایی چندین مرکز داده اهدا گردیده است.